24 Kasım 2007 Cumartesi

MERKEZİ RANDEVU SİSTEMİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI


Tüm Türkiye’de uygulanması hedeflenen “Telefonla Merkezi Hasta Randevu Sistemi” hastane yöneticilerine tanıtıldı.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Merkezi Randevu Sistemi Değerlendirme Toplantısı” Ankara’da gerçekleştirildi. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda bu ay sonu itibariyle hizmete geçecek olan telefonla merkezi randevu sistemi hakkında bilgiler verildi. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Öner Odabaş’ın da katıldığı toplantıda yeni sistemle beraber ortaya çıkabilecek olası aksaklıklarda masaya yatırıldı. Pilot bölge olarak seçilen Ankara, İzmir, Erzurum ve Kocaeli’den gelen il sağlık müdürleri ve bilgi işlemden sorumlu sağlık müdür yardımcılarının da katıldığı toplantı, ilginç diyaloglara sahne oldu. Toplantıda çoğu hastane yöneticisinin karşı çıktığı sistemin, hastane ve merkezi teşkilat arasında iletişimsizliğe sebep olmasından endişe eden başhekimler, konunun taraflıca incelenmesinden yana görüş bildirdiler.

Odabaş: “Hastanelerden SMS’le randevu alma dönemi son bulacak”
İlk olarak 4 pilot bölgede faaliyete geçirilecek sistem için 182 SABİM hattına benzer bir iletişim hattı kurulacak. Söz konusu iletişim hattına başvuran hastaların ilgili hastaneden randevu talebi ilk 20 saniye içinde değerlendirilerek gün ve saat verilebilecek. Toplantıda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Öner Odabaş, bu sistemle hastanelerdeki poliklinik bekleme sürelerini azaltmayı ve vatandaşların daha rahat ve kolay sağlık hizmeti almasını hedeflediklerini söyledi. Doç.Dr. Öner Odabaş yakın tarihte aktifleşecek sistemin hekimlerin aylık kaç hasta baktıklarını da ortaya koyacağını ifade etti. Odabaş, “Bu sistem aynı zamanda hastanelerde sıra bekleyen hastaların mağduriyetini de ortadan kaldıracak’’dedi.
Söz konusu toplantının programı tanıtmak ve gelecekte oluşacak aksaklıkları yakalamak amacıyla düzenlendiğini kaydeden Odabaş, randevu sisteminin hastaların görüşlerini alarak aylık programlar dahilinde düzenleneceğini de belirtti.

Odabaş’dan sonra söz alan Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Nihat Akpınar ise
Sistem konusunda bilgi verdi. Akpınar, öncelikle yazılım ve donanım ile ilgili hazırlıkların yapılacağını belirterek, “Sisteme son şekli bu hazırlıklar sonrasında vereceğiz” dedi. Pilot hastaneler başta olmak üzere her hastanenin bilgi sistemleri ve web analizlerinin güncellenerek bu sisteme dahil edileceğini bildiren Akpınar, web sistemleri olmayan hastanelerin bilgilerinin ise operatörler tarafından güncelleneceğini ifade etti.

Aile Hekimleri ile ortak çalışılacak
“Bu sistemin 6 aylık ölçme ve değerlendirme döneminden sonra bölge illerden çevre illere yayılacağını söyleyen Akpınar, tüm teknik çalışma ve ihale yapımlarının sonlandırıldığını kaydetti. “Bu sistem sadece randevu alınmasını sağlayan bir oluşum olarak algılanmamalıdır. Aile hekimlerimiz bu sistemle hasta randevularını kendileri alabilecek” diyen Akpınar, böylece aile hekimlerinin 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarından daha rahat randevu alabileceğini de dile getirdi. Hastaların isterlerse randevularını kendilerinin de alabileceğini bildiren Akpınar, söz konusu sistemin test çalışmalarının muhtemelen 1 Nisan’da bitirileceğini ifade etti. Çağrı Merkezi ile ilgili pilot uygulamanın 2008 yılının Eylül ayından itibaren aktifleşeceğini söyleyen Akpınar, pilot uygulamadan hemen sonra tüm illerde yaygınlaşacağını da vurguladı. Akpınar, çağrı merkezinin satın alınmasıyla beraber tek yazılım kullanılacağını da bildirdi.

Bilgiler güvenlik şemsiyesi ile korunacak
Akpınar şöyle devam etti: “ Hastanelerde öncelikle sistemin tümü güncel bir şekilde entegre edilerek hastane bilgi sistemleri oluşturulacak. Verilerin güvenlikle korunabilmesi açısından şifrelerle güvenlik şemsiyesi oluşturulacak. Böylece verilere sadece yetkililer ulaşabilecek”
Bu sistem sayesinde kişinin tüm verilerinin Aile Bilgi Bankasında HL7 formatında saklanacağını açıklayan Akpınar, bunun hem hasta hem de hekim açısından büyük kolaylık sağlayacağını da belirtti.

21 Kasım 2007 Çarşamba

SES Genel Başkanı Aydın: “RADYOLOJİ MERKEZLERİNİN YÜZDE 44’Ü RUHSATSIZ”

SES Başkanı Köksal Aydın, “Ortada bir hak gaspı var. Biz bunun mücadelesini veriyoruz” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Köksal Aydın, açtığımız davada radyoloji servislerinde görev alanların çalışma süresini 5 saatten 9 saate çıkaran genelgenin yürütmesinin Danıştay’ca durdurulmasının sağlık çalışanları açısından büyük sevinç yarattığını söyledi. “Ortada bir hak gaspı var. Biz bu hak gaspının hukuksal çerçevede değerlendirilmesinden yanayız” diyen Aydın, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ile ilgili kararın derhal hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sağlık Dergisi Muhabiri Esra Öz’e açıklamalarda bulunan SES Genel Başkanı Köksal Aydın, sendikalarının sağlık çalışanların sesini özgürce duyurabildiği nadir örgütlerden biri olduğunu da kaydetti.

Radyoloji merkezleri tehlike saçıyor
AB ülkelerinde çalışma saatlerinin denetimli ortamlarda en fazla 7,5 saat olarak belirlendiğini dile getiren Aydın, ülkemizde ise bunun bile üstünde bir çalışma süresi belirlenmeye çalışıldığını ifade etti. Aydın “Ülkemizde radyoloji teknikerlerinin yüzde 44’ü ruhsatsız , havalandırmasız, kalibrasyon ölçümleri ve kontrolleri yapılmayan ortamlarda çalışmaktadır. Siz bu şartlar altında insanları çalıştırırsanız, kanser olmasının yolunu açmış olursunuz. Radyasyon vitamin değildir. Tehlike saçan bir ortamda önlem almadan uzun süreli işçi çalıştırmak iş yasaları gereği de suçtur” şeklinde konuştu. Aydın, tehlike saçan bazı radyoloji merkezlerinin sendikaları tarafından tespit edilerek TAEK’e bildirildiğini belirtti. SES Genel Başkanı Köksal Aydın, buna örnek olarak İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesini gösterdi. Burada sendikalarınca yapılan incelemelerde radyoloji ruhsatlarının bulunmadığı tespit ettiklerini kaydeden Aydın, geçtiğimiz günlerde söz konusu merkezin TAEK tarafından kapatıldığını söyledi.

TAEK yetersiz kalıyor
Aydın şöyle devam etti: “Türkiye’deki tıbbi alanlarda bulunan radyoloji cihazlarının tamamının TAEK tarafından onaylanması ve birimin ruhsatlandırılması gerekiyor. Ancak bu kurumun denetimleri son derece yetersiz. Şu anda sistem bu koşulları tam olarak içinde sağlayamıyor. Bunda ana neden ise personel sayısı, örgütlenme yapısı ve denetim yapısında ortaya çıkan eksiklikler. Tabi burada en çok mağdur olan hasta ve bu ortamlarda çalışan teknikerler. Hastanın ve çalışanın ne kadar radyoaktiviteye maruz kaldığının ölçme şansı yok. Bu da kanser riskini önemli ölçüde arttırıyor. AB ülkelerinde Radyoloji bölümünde günlük 15-20 işlem yapılırken, bu rakam ülkemizde 80-90 işlemi buluyor. Ayrıca çalışan kişi sayısı az ve iş yükü oldukça fazla. Buda sürenin uzamasına ve çalışanların daha fazla radyasyona maruz kalmasına sebep oluyor”

Çalışanlar bilinçli davranmıyor
Ellerinde bir takım bilgiler olmasına rağmen meslek hastalıklarına uğrayanların sayısal verileri hakkında her hangi bir istatistiğin bulunmadığını açıklayan Köksal Aydın, yakın tarihte böyle bir çalışma başlatacaklarını da dile getirdi. Aydın, çalışanların bilinçli davranmadıklarını şu örnekle anlattı: “Bir çalışan, meme kanseri olduğu halde hala konunun önemini anlamıyor. Yaptığı işten dolayı bu hastalıkla karşı karşıya kaldığını dile getirmiyor. Biz bu konuda radyoloji tenikerlerini de bilgilendirmeye yönelik çeşitli çalışmalar yapmaya başladık”

Aile hekimliği verimli bir sistem değil
SES Genel Başkanı Aydın, Aile hekimliği ile istenilen toplumsal sağlık düzeyinin oluşamayacağını da belirterek “Aile hekimliği sisteminin uygulandığı hiçbir ülke istenilen kaliteli sağlık hizmetini tam olarak ulaşamamıştır” diye konuştu. Aile Hekimliği sürecinin özellikle kırsalda hasta hakları ihlallerine dönüştürüldüğünü, koruyucu sağlık hizmetlerinin ihmal edildiğini vurgulayan Aydın, bu uygulamaya başlanılan pilot illerde istenilen başarının sağlanamadığına değindi. “Aile Hekimliği kavramı anlaşıldığından çok farklı uygulanıyor” diyen Aydın, getirilen sistemle sağlık bütçesinin önemli bir yük altına girdiğini belirtti. Aydın, harcamaların sağlık bütçesiyle örtüşür olması gerektiğini söyledi.

Tam güne şartlı destek veriyoruz
Kamuda tam gün yasasını geçmişten bu yana savunduklarını belirten Aydın söz konusu yasayla ilgili tüm tarafların görüşlerinin alınması gerektiğini dile getirdi. Dünyanın birçok yerinde Avrupa Birliği Sosyal Şartı'nın gereği olarak çalışma süresi azaltılırken Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın çalışma süresini arttırmak istemesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Aydın, konunun iş verimliliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini, gerçek anlamda kamusal bir sistemde, iş güvenceli çalışma, ekonomik ve özlük haklarında iyileştirmeyle tam günün uygulanmasını savunduklarını vurguladı.

Genel sağlık sigortası sistemi eşitsiz
Genel Başkan Aydın, temel olarak tam gün çalışma sistemine karşı olmadıklarını ancak; denetim, çalışma şartları ve ücretlerin uygun bir standarda çekilmesi gerektiğini belirtti. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa tasarısı ile ilgili TBMM’de yapılan toplantıların sosyal yapıya karşı bir tutum olarak algılandığını kaydeden Aydın, “Biz konu hakkında komisyona görüş belirttik. Ancak görüşlerimiz değerlendirilmedi” diye konuştu. Aydın, genel sağlık sigortası sisteminin sağlıkta eşitsizlikleri artıracağını belirterek, “ABD’de yüksek sağlık harcamalarına rağmen sağlık düzeyi ölçütleri başarılı değildir. Herkesin eşit sağlık hizmeti almasını sağlayamamıştır. Bu sebepten dolayı biz bütçeden finanse edilen, herkesin eşit şekilde faydalanabileceği bir sağlık sisteminin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

1 Kasım 2007 Perşembe

Esra Öz kimdir?

İş Bilgileri: 
 • CNN TÜRK – Köşe Yazarı (Mayıs 2017- ) 
 • Rekabetçi Sektörler Programı (Competitive Sectors Programme) Medya İletişim Koordinatörü (Public and Media Relations Coordinator) ve Gazeteci (Journalist) (Kasım 2015-Temmuz 2016)
 • Milliyet Gazetesi Pembe Nar Sağlık Köşe Yazarı ( Ekim 2015- Mayıs 2017)
 • Kids&Gourmet Dergisi - Köşe Yazarı (Ekim 2015- )
 • TRT Kent Radyo Ankara -Sağlık Gündemi programını hazırlayıp sunuyor (Şubat-Eylül 2015 )
 • Sağlık ve İnsan Dergisi Yayın Editörü (Ekim 2014- Ocak 2017 )
 • Technical Assistance For Alignment İn Organ Donation Project (Organ Bağışında Uyum için Teknik Yardım Projesi) Senior Communication Expert (Kıdemli İletişim Uzmanı) (Nisan 2014- Nisan 2015)
 • Pleksus- Med-Index/ Genel Yayın Yönetmeni  (Ocak-Kasım 2013)
 • Dünya Sağlık Ajansı Yayın Yönetmeni (Ocak 2013-)
 • Sağlık Bakanlığı Sosyal Medya Danışmanı (Mayıs-Aralık 2012)
 • Sağlık Dergisi / Yazı İşleri Müdürü (Kasım 2007- Mayıs 2012 ) 
 • Türkiye’deki ilk sağlık blog yazarı olarak www.esraoz.com adresinde haberleri yer alıyor (Kasım 2007- )
 • Çorum Devlet Hastanesi- Laboratuvarda (40 iş günü staj)


Eğitim Bilgileri: 
Lisans: 

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi – Biyoloji 1999- 2003 (Tez Konusu: Genel Parazitoloji)
 • Anadolu Üniversitesi Radyo-TV Programcılığı 2012-2014
 • Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü –Yüksek lisans 2017 –


Sertifikalar: 

 • Bilgisayar İşletim Sertifikası (Derecesi: Pekiyi)
 • Başkent İletişim Bilimleri Akademisi Diksiyon Sertifikası- Spikerlik- Sunuculuk Sertifikası
 • Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) 1.-2.-3. Kur Sertifikası – Karma sergi
 • AFSAD Kurgu Fotoğrafçılığı Atölyesi 
 • Almanya Society Of Nutrition and Food Science (Avrupa Beslenme ve Gıda Bilimi Topluluğu) tarafından verilen Beslenme ve Sağlık İletişimi Sertifikası 

Kitap ve Kitap Bölümleri
Kokuyla Keşfet
Sağlık Okuryazarlığı – Sağlık Habercisi Gözünden Sağlık Okuryazarlığı bölümünü yazdı
Sağlık Haberlerine Farklı Bakış
 Kapat! Çocukları Sanal Dünyada(n) Koruma Kılavuzu – Mavi balina oyunu ve dijital medya okuryazarlığı bölümünü yazdı. (2018)
Sağlıklı Beslenmenin Gizemli İpuçları-Dedektif Duru Gerçeğin Peşinde 1

Kişisel Bilgiler: 

5 yıl süre ile Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştığı Sağlık Dergisi’nde yeniliklere açık, araştırmalarına devam etti. Daha önce yapılmamışı yapmak istediği için hayata gözlemleyerek bakıyor. Hazırladığı “Tıbbın Duayenleri”, “Hayatı Keşfeden Biyologlar”, “Dünya’da Türk Hekimleri ve Başarı öyküleri” ve Nörobilim ile ilgili röportaj ve haber serileri sağlık camiası tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. 2012 yılında Sağlık Bakanlığı Sosyal Medya hesaplarının kurulumu ve yönetiminde danışmanlık yaptı. 2013 yılında Med-Index sitesinin kurucusu ve Yayın Yönetmeni olarak çalıştı. 2014 yılında Technical Assistance For Alignment İn Organ Donation Project (Organ Bağışında Uyum için Teknik Yardım Projesi) Senior Communication Expert (Kıdemli İletişim Uzmanı) olarak organ bağışı haberlerinin işlenmesi üzerine medya çalıştayları düzenledi.  2014 yılı Ekim ayından 2016 yılı Aralık ayına kadar Sağlık ve İnsan Dergisi Yayın Editörü olarak çalışmalarını sürdürdü. Şubat 2015 tarihinden Eylül ayına kadar TRT Kent Radyo Ankara'da Sağlık Gündemi programını hazırlayıp sundu. Ekim 2015 tarihinden itibaren Kids&Gourmet Dergisi’nde anne ve çocuklara yönelik köşe yazıları yazdı. Yine aynı tarihten itibaren Milliyet Gazetesi Pembe Nar Sağlık Köşe yazarı olarak hem özel röportajları hem de yazıları yayınlandı.  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı Medya İletişim Koordinatörü olarak çalıştı.

Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından düzenlenen "Organ Bağışında Uyum için Teknik Yardım Projesi" kapsamında "AB Organ Bağışı 2. Medya Çalıştayı"nı organize etti ve toplantıda medyanın rolü ele alındı.

 "AB Organ Bağışında Uyum için Teknik Yardım Projesi" kapsamında "Ulan İstanbul", "Arka Sokaklar", "Kaçak", "Hayat Yolunda" ve "Kocamın Ailesi" setlerinde Türkiye'deki organ bağışı ve nakillere ilişkin bilgi verilmesini organize etti.

"AB Organ Bağışı 3. Medya Çalıştayı"nı düzenleyerek Sağlık Bakanlığı ve AB yetkililerinin, organ bağışında farkındalığın artırılabilmesi için medya temsilcilerini ziyaret edilmesini organize etti. Show TV, CNN Türk, Kanal D, Star TV, NTV, Fox TV, TGRT Haber, Kanal 24, Hürriyet Gazetesi, Star Gazetesi, Akşam Gazetesi ve Türkiye Gazetesi'nin yöneticileri ile görüşüldü.

 “Sağlığımıza Yön Verenler” yazı dizisi ile Türkiye’de ilk defa bu alanda çalışan İletişim Fakültesi akademisyenleri ve sağlık muhabirleri ile sorunları ve çözüm önerilerini içeren röportajlara imza attı. Bu seri,  sağlık iletişimi ve sağlık haberciliğinin geliştirilerek, sağlık okuryazarlığı ve medyanın bilinçlendirilmesi için hazırlandı. Röportaj serini Sağlık Haberlerine Farklı Bakış adıyla yayınladı.

Türkiye'de ilk defa “Kokuyla Keşfet” adıyla koku kitabı yayınladı. Kitapta, koku almanın bilimsel yönlerini eğlenceli bir dille işlerken, kokunun insan ilişkilerine etkisi, hastalıklar, parfümün gizemli dünyasını ve kokuyla ilgili daha birçok konuyu ele aldı.

 Ankara Üniversitesi Yayınlarından çıkan "Sağlık Okuryazarlığı" kitabında  "Sağlık Habercisi Gözünden Sağlık Okuryazarlığı" bölümünü ve  “Adli Koku” kitabında “Koku ve Yaşam” bölümünü yazdı.

İki kez TEDx  konuşması yaptı. İlki TEDx Bahçeşehir Üniversitesi’nde sağlık haberciliği ve sağlık okuryazarlığı konusunda “Sağlık Haberlerine Doğru Bakış” isimli konuşma yaptı. https://www.youtube.com/watch?v=48h_900ykyQ 

İki kez TEDx  konuşması yaptı. İlki TEDx Bahçeşehir Üniversitesi’nde sağlık haberciliği ve sağlık okuryazarlığı konusunda “Sağlık Haberlerine Doğru Bakış” isimli konuşmasıydı. İkincisi ise TEDxYouth@ATA, “Fark Et Fark Yarat” başlığıyla gazetecilik tarihinde dönüm noktası olan Pulitzer’in hayatından yola çıkarak ülkemizde sağlık haberciliği ve sağlık okuryazarlığı bilincinin artırılmasının önemi ile ilgili konuşma yaptı.  https://www.youtube.com/watch?v=w7IslMFMxbk


Çocukları Sanal Dünyada(N) Koruma Kılavuzu kitabında “Medya Okuryazarlığı İle Çocuklarınızı Mavi Balinalardan Koruyun” bölümünü yazdı.

Türkiye’de ilk defa, uzmanların eşliğinde sağlıklı beslenme ve medya okuryazarlığı bilinci oluşturmak için 11 yaş ve üzeri çocuklar için kitap yayınladı. “Dedektif Duru Gerçeğin Peşinde” serisinin ilk kitabı “Sağlıklı Beslenmenin Gizemli İpuçları” başlığıyla yayınlanan kitabı, bilgi kirliliğinden kurtulmak için sorgulayan, eleştiren ve çözüm üreten bir topluma dönüşmek hazırladı.

Şu anda CNN TÜRK ve Digital Age Dergisinde köşe yazarıdır ve farklı projelere imza atmaya devam etmektedir.  

Yaptığı konuşmalar: 

 • TBMM Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Araştırma Komisyonu’na (2012) gazeteci ve sosyal medya uzmanı olarak sosyal medyanın işleyişi ve haber dili konulu sunum yaptı. 
 • Sağlık Psikolojisi Sempozyumu’nda (2012) yazılı basın ve sosyal medyada sağlık haberciliği üzerine konuşma yaptı.
 • Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sağlık Haberciliği dersine misafir hoca -2012
 • Sağlık-Sen tarafından 7 Mart 2012 tarihinde düzenlenen "Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Kadın Paneli’nde  moderatörlük yaptı.
 • Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümünde Sağlık İletişimi dersine misafir hoca -2013
 • Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Mesleklerine Giriş dersinde sağlık muhabirliğini ve sosyal medyayı -2013
 • Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği tarafından düzenlenen ''14 Mart Tıp Bayramı'' etkinliklerinde Kokuyla Keşfet sunumu -2014
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu'nun Moderatörlüğünde "Sağlık Haberciliği ve Etik" başlığı altında konuşma -2014
 • Bursa Barosu ‘Sağlık Haberciliği ve Etik’ ve ‘Medya ve Sağlık’ konulu Panelde Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Okan Dursun’un yönetiminde Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ceyhun İrgil ile birlikte Sağlık Habercisi olarak konuştu.- 2014
 • Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sağlık Haberciliği dersine misafir hoca- 2014
 • 5. Ulusal Tıp Günleri- Sağlık Haberciliği İlkeleri - 2014
 • Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü 'Sağlık Yönetiminde Medyanın Yeri Ve Önemi' semineri- 2014
 • Sağlık İletişimi Derneği (SİLDER) üyeleri ve 13 tıp derneği başkan ve yöneticileri 'Hekimin Medya Kılavuzu' adlı sunumda sosyal medya konusunu anlattı. -2014
 • 9. Ulusal Yara Bakımı Kongresi 'nde Prof. Dr. Eksal Kargı'nın moderatörlüğünde Sağlık Haberciliği İlkeleri ve Kokuyla Keşfet sunumları yaptı.- 2014
 • Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü  tarafından düzenlenen “Sosyal Söyleşi”  toplantısında  dijital dünya hakkında konuştu. -2014
 • Türk Kardiyoloji Derneği'ne 'Hekimin Medya Kılavuzu' adlı sunumda sosyal medya konusunu anlattı. - 2015
 • Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü ve Adli Bilimciler Derneği Adli Psikoloji Komisyonu’nun düzenlediği, 2. Adli Psikoloji Sempozyumu’nda “Sağlık Haberciliğinde Psikolojinin Yeri” başlıklı konuşma yaptı. -2015
 • Ordu Türk Hemşireler Derneği Etkinliği'nde Sağlıkta İletişimin Gücü sunumu yaptı. – 2015
 • Uluslararası Organ Nakilli Çocuklar Kampında Dünyaca ünlü karaciğer nakli cerrahı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, böbrek naklinde dünya rekortmeni olan Prof. Dr. Alper Demirbaş, Türkiye’de ilk başarılı akciğer naklini gerçekleştiren cerrah Doç. Dr. Asım Kutlu ve Türkiye’nin en genç profesörü olmuş çocuk böbrek hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Nayır'ın olduğu oturumunun modetörlüğünü yaptı. - 2015
 • 2.Turkey Hospital Expansion Summit’te moderatörlüğünü yaptığı, Dijital Sağlık oturumunda Galatasaray Üniversitesi iletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elgiz Yılmaz, Memorial Kurumsal İletişim Müdürü Esra Aydemir ve Medicana Hastanesi Teknoloji Yöneticisi Murat Eren konuştu.
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayında Prof. Dr. Eksal Kargı ve Dr. Uğur Anıl Bingöl moderatörlüğünde düzenlenen Medya oturumunda konuşma yaptı.-2015 
 • Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen Sağlık İletişimi Sempozyumunda Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Arş. Gör. Eda Turancı ile ortak çalışmaları olan ''Sağlık İletişimi Açısından ''Blogger Anne'lerin Kişisel Blogları Üzerine Bir İnceleme'' ve ''Kadın Dergilerinde Sağlıklı Yaşam Sunumları:''Formsante'' Dergisi Örneği'' konu başlıklı iki bildiri sundular. -2015
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayında Prof. Dr. Eksal Kargı ve Dr. Uğur Anıl Bingöl moderatörlüğünde düzenlenen Medya oturumunda konuşma yaptı.-2015
 • Digital Health Summit Turkey “Geleneksel ve Dijital Medyada “Sağlıklı” Habercilik” oturumunda konuşma yaptı- 2015 https://www.youtube.com/watch?v=axIa1Bb2RnE
 • Sağlık Turizmi Uzmanlığı ve Yönetimi Sertifika Eğitimi, Geleneksel ve Yeni Medyada Sağlıklı Habercilik seminer verdi.-2016
 • Birinci STING Çalıştayı Doç. Dr. Gültekin Çakmakçı'nın önderliğinde öğretmenlere yönelik eğitimde bende bir saat sağlık ve bilim okuryazarlığı haber oyun atölyesi yaptım.- 2016
 • TEDx Bahçeşehir Üniversitesi’nde sağlık haberciliği ve sağlık okuryazarlığı konusunda “Sağlık Haberlerine Doğru Bakış” isimli konuşma yaptı. -2016 https://www.youtube.com/watch?v=48h_900ykyQ
 • 20. Ulusal Cerrahi Kongresi’nde Sağlık haberciliği ile ilgili iki farklı oturumda konuşma yaptı. -2016
 • 15 ülkeden 40'ın üzerinde gazeteciyle Uluslararası Organ Nakli Ağı Organ Nakli ve Organ Bağışı 1. Ve 2. Medya Çalıştayı'nda moderatörlük yaptı. -2016
 • Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesinde Küresel Sağlık Hizmetleri Pazarlaması doktora dersinde sağlık okuryazarlığı anlattı.- 2016
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı'nda Sağlık turizmi ve sağlık haberciliği başlıklı konuşma yaptı.-2016
 • II. Sağlık İletişimi Sempozyumu’nda “Nöro-yalanlar ve Nöro-gerçekler” başlıklı sunumu Prof. Dr. İle birlikte gerçekleştirdi. -2016
 • AHEKON sağlık haberlerinde aile hekimliğinin önemini konuştu. -2016
 • TEDxYouth@ATA Fark Et Fark Yarat -2017 https://www.youtube.com/watch?v=w7IslMFMxbk
 • Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Sağlık Haberleri ve Koku konularını anlattı. -2017
 • Emniyet Genel Müdürlüğünde Adli Koku sempozyumunda koku ve yaşam başlıklı konuşma yaptı. -2017
 • Hacettepe Üniversitesi, TÜBİTAK ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen, “STEM & Makers Fest/Expo Türkiye 2017 ve 3. STEM Öğretmenler Konferansı”, "Endüstri 4.0'a Hazır mıyız?" konulu panelde “Endüstri 4.0'da Yeni Medya” başlıklı konuşma yaptı. -2017 http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1875 
 • 9. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi’nde “Sağlıklı Yaşam ve Medya” başlıklı konuşma yaptı. -2017 
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Yıldız Akademisyenler programında “Yeni medya” başlıklı konuşma yaptı. - 2017
 • Endokrinolojide Fark Yaratacak Akademisyenler” adı altında bir eğitim programında “Yeni medya” başlıklı konuşma yaptı. – 2018
 • 3. Ulusal Aşı Çalıştayı’nda Aşı Reddinde Medyanın Rolü konuşması yaptım. -2018
 • Türk Üroloji Derneği tarafından düzenlenen bilimsel toplantıda “Sosyal Medyada Doğru Bildiklerimiz Ve Yanlış” yaptıklarımız başlıklı konuşma yaptı. - 2018

Aldığı Ödüller:

 • Bem-Bir-Sen tarafında düzenlenen “İbrahim Keresteci Basın Ödülleri” Başarı Ödülü 2011-2012
 • Hematoloji Uzmanlık Derneği tarafından "Avrasya Hematoloji Basın Ödülü"
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’nden teşekkür belgesi-2011
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından 2011 Basın Ödülü
 • Türk Böbrek Vakfı tarafından düzenlenen TBV 1. Medya Ödüllerinde, Sağlık Alanında En İyi Blog Yazarı ödülü-2014
 • Türk Böbrek Vakfı tarafından düzenlenen TBV 2. Medya Ödüllerinde, "Yazılı Basın Dergi Röportaj" dalında, "Türkiye’de Organ Bağışı ve Organ Nakli" başlıklı haberiyle ödül aldı -2015
 • Türk Böbrek Vakfı tarafından düzenlenen TBV 4. Medya Ödüllerinde, İnternet Röportaj - Mansiyon Dalında ödül aldı. -2017
 • Şahane Medya Ödülleri"nde Cnnturk.com Köşe Yazarı olarak 'En Başarılı Köşe Yazarı' ödülü verildi. 2018
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Francis J. Ricciardone ve eşi Dr. Marie Ricciardone’nin ev sahipliğinde Ulusal Kanser Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dr. Douglas Lowy ve beraberindeki heyet için düzenlenen resepsiyona sağlık blog yazarı olarak davet edildi. (2014)

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından düzenlenen "Sağlıkta Sektörlerarası İşbirliği Sempozyumu" kapsamında yapılan "Medya Çalıştayı"na Sağlık Habercisi olarak katıldı. (2014)

1. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası "Uyuşturucu ile Mücadele İletişim Çalıştayı"na Gazeteci, Yazar, Blogger ve SİLDER Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı. (2014)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...